Nemesis – Người đàn bà tạo ra 6 viên đá vô cực

0
745
hồ sơ nhân vật nemesis

Nemesis – viên gem Infinity thứ 7, là chủ thể của mọi sự tồn tại có trong đa vũ trụ Marvel. Nemesis được biết đến là một người già hơn cả vũ trụ và tồn tại trước khi có những khái niệm về vũ trụ, thời gian hay không gian.

TIỂU SỬ VỀ NEMESIS

Nguồn gốc về thực thể có tên gọi là Nemesis là một bí ẩn lớn. Bà nắm giữ một sức mạnh to lớn co thể sánh ngang hàng với thực thể Living Tribunal. Quá buồn chán với sự cô đơn, bà quyết định hủy diệt cuộc sống của bà, tạo ra 6 viên đá vô cực. Mỗi viên trong số chúng sẽ mang lại một món quà cho người sử dụng. Ma ca rồng vũ trụ Rune đã cố gắng hồi sinh bà trở lại, ngay cả việc vượt qua Marvel Universe sau khi lấy được 6 viên đá từ tay Infinity Watch. Silver Surfer nhận lệnh Living Tribunal đuổi theo để lấy lại các viên đá. Trong trận chiến, năm viên đá đã bị đánh văng ra Ultraverse, còn Soul Gem thì gắn trên trán của Rune. Các viên đá vô cực lọt vào tay của Elders of Universe, Gardener giữ Time, Runner giữ Space, Collector giữ Reality, Champion giữ Power và Grandmaster giữ Mind.

tiểu sử nhân vật Nemesis 

QUYỀN HẠN & SỨC MẠNH CỦA  NEMESIS

Quyền hạn

Nemesis có toàn quyền kiểm soát Tâm trí, Sức mạnh, Hiện thực, Không gian, Linh hồn và Thời gian.

  • Reality Gem – cho phép người dùng điều khiển thực tại và bẻ cong các định luật.
  • Mind Gem – cho phép người dùng sử dụng sức mạnh tâm trí.
  • Time Gem – cho phép người dùng điều khiển thời gian
  • Power Gem – cho phép người dùng có được sức mạnh vô song và tăng sức mạnh cho các viên đá khác.
  • Space Gem – cho phép người dùng điều khiển các chiều không gian và dịch chuyển.
  • Soul Gem – cho phép người dùng điều khiển linh hồn và bước vào Soul World.

sức mạnh của Nemesis 

Sức mạnh

Toàn tri, toàn năng . Về cơ bản Nemesis có mọi sức mạnh mà Infinity Gems có nhưng ở một mức độ còn kinh khủng hơn

Những điểm yếu

Toàn tri, toàn năng . Về cơ bản Nemesis có mọi sức mạnh mà Infinity Gems có nhưng ở một mức độ còn kinh khủng hơn

Sự tái hòa nhập của Nemesis đã bị suy yếu bởi những xáo trộn gây ra bởi sáu trong số bảy viên đá quý Vô cực vì đã có được tình cảm.

Nemesis, sự sống đầu tiên của toàn bộ vũ trụ. Sự cô độc đã dẫn đến tự sát, sức mạnh của Nemesis phân ra thành nhiều viên Infinity Gems, đồng thời tạo ra tất cả mọi thứ trong vũ trụ.Quyền năng của Nemesis có thể nói rằng: dưới 1 người, trên vạn người. Toàn năng, toàn tri, toàn hiện. Nemesis có thể chính là mẹ đẻ của Living Tribunal.

Nguồn: https://hosonhanvat.net