Trả lời những câu hỏi sau:1. What's your hobby?2. When did you start your hobby?3. Who do you share the hobby with?4. Wh...
Trả lời những câu hỏi sau:1. What's your hobby?2. When did you start your hobby?3. Who do you share the hobby with?4. Wh...

Trả lời những câu hỏi sau:1. What's your hobby?2. When did you start your hobby?3. Who do you share the hobby with?4. Wh...

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk
Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM
What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Tag: What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Trả lời những câu hỏi sau:

1. What's your hobby?

2. When did you start your hobby?

3. Who do you share the hobby with?

4. What do you do with this  hobby?

5. How do you feel about this hobby?

6. In the future , do you intend to continue this hobby?

 

What Your Hobby Nghĩa Là Gì
  • Lê Nguyên Hạo
11 tháng 9 2016 lúc 15:01

1. What's your hobby?

My hobby is listening to music.

2. When did you start your hobby?

I started my hobby when I was a child.

3. Who do you share the hobby with?

I share it with my friends.

4. What do you do with this  hobby?

You need a headphone, choose the songs and start to listen.

5. How do you feel about this hobby?

It's easy but it make me more comfortable.

 

6. In the future , do you intend to continue this hobby?

Yes, I do. I will continue it.

 

Bình luận (1)
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
  • Đỗ Gia Ngọc
11 tháng 9 2016 lúc 16:11

1. What's your hobby?

My hobby is swimming

2. When did you start your hobby?

I took up my hobby when I was ten years old

3. Who do you share the hobby with?

I usually go swimming with my friends

4. What do you do with this hobby?

I need a life jacket, a gogles and start to learn 

5. How do you feel about this hobby?

I feel happy and exciting 

6. In the future, do you intend to continue this hobby?

I think I will continue my hobby

Bình luận (1)
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
  • Cường Tấn
12 tháng 1 2021 lúc 16:25

câu trả lời nè 3$%^^$#@[email protected]#$%^7^%4#@[email protected]#45^7^5$....dụ mẹ cái lồn

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Xem chi tiết
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Xem chi tiết
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Xem chi tiết
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Xem chi tiết
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Xem chi tiết
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Xem chi tiết
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Xem chi tiết
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Xem chi tiết
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)

Xem thêm các kết quả về What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Nguồn : hoc24.vn