Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'what is done cannot be undone' trong từ điển Từ điển Anh - Việt

	Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'what is done cannot be undone' trong từ điển Từ điển Anh - Việt

Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'what is done cannot be undone' trong từ điển Từ điển Anh - Việt

Từ điển
Dịch văn bản
What'S Done Is Done Là Gì
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 • What'S Done Is Done Là Gì
  • Học từ vựng
  • Nghe phát âm
  • Cụm từ tiếng Anh thông dụng
  • 3000 từ tiếng Anh thông dụng
  • Dịch song ngữ
  • Phân tích ngữ pháp
 • What'S Done Is Done Là Gì
   • Kỹ năng
   • Các kỳ thi quốc tế
   • Phương pháp học Tiếng Anh
   • Ngữ pháp
   • Từ vựng - Từ điển
   • Thành ngữ
   • Tiếng Anh giao tiếp
   • Dịch thuật
   • Tiếng Anh vỡ lòng
   • Tiếng Anh chuyên ngành
   • Các kỳ thi trong nước
   • Tài liệu khác
   • Bản tin tiếng Anh của Lạc Việt
Hỏi đáp nhanh
 
Gửi
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Cộng đồng
Bình luận
Từ điển Anh - Việt
what is done cannot be undone
|
What'S Done Is Done Là Gì
thành ngữ done
what is done cannot be undone
cái gì đã làm thì không thay đổi được nữa; bút sa gà chết
What'S Done Is Done Là Gì
©2022 Lạc Việt

Xem thêm các kết quả về What'S Done Is Done Là Gì

Nguồn : tratu.coviet.vn