What is your hobby là gì
What is your hobby là gì

What is your hobby là gì

Hỏi Đáp Là gì

Tag: What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Ta phân tích:

What is your hobby ?

(Sở thích của bạn là gì ?)

Câu cần tìm là:

What hobby do you have ?

(Bạn có sở thích gì ?)

* Cho mik hay nhất nhé *

Xem thêm các kết quả về What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Nguồn : toidap.com