What is your hobby ?
What is your hobby ?

What is your hobby ?

Đăng nhập Đăng ký
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Khách

Tag: What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

What is your hobby ?
#Tiếng anh lớp 4
6
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Dương Gia Huy
18 tháng 11 2021 lúc 20:22

TL:

dịch nghĩa từ What is your hobby?: Sở thích của bạn là gì?

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ.

Đúng(0)
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
ミ★༒༺ Mαhiкσ Sijunε ²ᵏ¹⁰༻༒ ★彡 ( ✎....
18 tháng 11 2021 lúc 20:30

TL:

What is your hobby?

Dịch :

=> Sở thik của bn là j?

Answer : 

=> My hobby is ______( sở thik)

_HT_

Đúng(0)
what is your hobby ?what subjects do you have today ?
#Tiếng anh lớp 4
9
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Nguyễn Thị Mai Hương
20 tháng 6 2018 lúc 11:26

(thêm) today

Đúng(0)
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Yuuki Akastuki
19 tháng 6 2018 lúc 13:33

_My hobby is Listening to music 

_ My subject I have today is English , Math 

Đúng(0)
*Linda and Mai are talking about hobbies with their friendMai : What is your hobby, Linda?Linda(you) : __________________.Linda(you) : What about yours, Mai?Mai : Oh, my hobby is collecting stamps!Linda(you) : What about Quan?Quan : My hobby is swimming.          Điền vào chỗ trống (___)
#Tiếng anh lớp 4
1
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Đinh Gia Linh
4 tháng 1 lúc 22:01

đừng ai để ý, nó lỗi dòng

Đúng(0)
Tìm lỗi saiWhat your hobby?Who is your England teacher?'What are he doing?
#Tiếng anh lớp 4
6
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Đỉnh cao вáo cáo (ɻεam вáo cáo)ღ👹
9 tháng 6 2021 lúc 14:38

1.What is your hobby?

2.Who is your English teacher?

3.What is he doing?

Đây là mình sửa lại cho đúng nha!

Hok tốt

Đúng(0)
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
♡๖ۣۜSo̾n̾g̾ Tử_c̾u̾t̾e̾♡๖ۣۜ
9 tháng 6 2021 lúc 14:39
1.What is your hobby? 2.Who is your English teacher? 3.What is he doing? Mk chữa lỗi sai luôn nhé!
Đúng(0)
II. Trả lời các câu hỏi này( Luyện tập trả lời câu hỏi)• Where are you from? I’m from………………….What nationality are you?-I’m ………………. • When’s your birthday?- It’s on the ………………of ………………….. • What’s the date today?- It’s the …………………….of …………………….. • What’s the name of your school?- It’s ………………….. • Where is your school? It’s on …………………………street. • What class are you in? – I’m in class.......... • What do you do on Mondays/ Tuesday...../ on the weekend ? I ........................... • What can you do? – I can …………………………./ Can you _______________? • What subjects do you have today? • What is your favourite subject ? • When do you have Maths / Music / Art/ English/ P.E.......? • What do you like doing? • What is your hobby? • What’s he/ she doing? ( pictures)...................... • What are they doing?........................... • Who’s your best friend?......................... What is his/ her hobby?............................
#Tiếng anh lớp 4
3
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
꧁༺h̠i̠n̠a̠m̠o̠r̠i̠༻꧂
20 tháng 1 lúc 20:58

II. Trả lời các câu hỏi này( Luyện tập trả lời câu hỏi)

• Where are you from? I’m from Viet Nam

What nationality are you?-I’m Vietnamese •

When’s your birthday?- It’s on the ……2nd…of ……June….. •

What’s the date today?- It’s the …20….of ……January….. •

What’s the name of your school?- It’s …Le Hong Phong Primary School….. •

Where is your school? It’s on ……Le Lai……street. •

What class are you in? – I’m in class..5A3... •

What do you do on Mondays. : - I'm go to school

Tuesday : - I'm go to school

on the weekend ? I ....visit my grandparents... •

What can you do? – I can  ride a bike

Can you __ride a bike__? •

What subjects do you have today? • I have Maths and English

What is your favourite subject ? • My favourite subject is Music

When do you have Maths.  :- I have it on Monday

Music:- I have it on Tuesday

Art :- I have it on Wednesday

English:- I have it on Thursday

 P.E.:- I have it on Friday

• What do you doing? • I watching TV

What is your hobby? • It's swimming

What’s he/ she doing? ( pictures).. She's drawing a pictures •

What are they doing?......They're playing basketball•

Who’s your best friend?...By best friend is Linda

What is his/ her hobby?...Her hobby is ride a bike

Đúng(0)
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Trần Đức Minh
20 tháng 1 lúc 20:50

anh hunhf

Đúng(0)
what is your hobby? trả lời
#Tiếng anh lớp 4
14
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Ngô Hải Đăng
2 tháng 9 2020 lúc 12:47

\(\text{My hobby is}+...\)

Đúng(0)
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Vũ Sao Mai
2 tháng 9 2020 lúc 12:49

đây là sở thích của tôi là tôi đang hỏi các bạn

Đúng(0)
trả lời câu hỏi sau bằng tiếng anhWhat is your hobby?
#Tiếng anh lớp 4
20
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Arima Kousei
26 tháng 2 2018 lúc 19:00

My hobby is playing football

And you ? 

Đúng(0)
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Nguyễn Lê Khánh Linh
26 tháng 2 2018 lúc 19:01
my hobby is reading books
Đúng(0)
Question 2: What is his hobby? *a.His hobby is playing badminton and reading books.b.His hobby is playing football and reading comics.c.His hobby is playing basketball and reading books.d.His hobby is playing football and reading book
#Tiếng anh lớp 4
1
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Nguyễn Phương Anh
5 tháng 1 lúc 10:14

Bạn ơi cái này nó có đoạn văn không?

Đúng(0)
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Phương Nguyễn thị
5 tháng 1 lúc 14:27

ko

Đúng(0)
hãy trả lời những câu hỏi bằng tiếng anh Where are you form what is your hobbywhat subjects do you have on monday 
#Tiếng anh lớp 4
6
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Lê Quỳnh Hân
2 tháng 9 2020 lúc 19:49

I'm from VietNam

My hobby is play the piano

It's English

Đúng(0)
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Dương No Pro
2 tháng 9 2020 lúc 19:50

I'm from Bac Giang

My hobby is online in the olm

I have 4 subjects on monday that is PE , IT and maths

Study well!!!

Đúng(0)
what you hobby                 what time do you get up           whatt is your mother dogiúp ik 
#Tiếng anh lớp 4
3
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
bạch phương diệp
9 tháng 6 2021 lúc 11:23

Sai cấu trúc rồi, không dịch được, sửa lại đi...!!

Đúng(0)
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
кαвαиє ѕнιяσ
9 tháng 6 2021 lúc 11:26

-I have a hobby of watching anime

-I wake up at 7am

-My mother is a teacher

Đúng(0)
1.What subject do you have today? 2.When do you have English? 3.Who is your P.E teacher? 4.What do you like doing? 5.Do you have Art today? 6.What's your hobby? 7.Where's school? 8.What's the name of your school? Lần này nhiều câu hơn,xem các bạn có làm được hết không nhé! (Hạn:6/12/2021)
#Tiếng anh lớp 4
4
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Dương Hiểu Minh
4 tháng 12 2021 lúc 16:01

1. I have math today

2. I have english every Monday

3. My PE teacher is Mr Quân

4. I playing games with my best friend

5. No, I don't

6. My hobbies are listenning to music and watching movies.

7. My school is in Hanoi

8. My school's name is Western Hà Nội  School

Đúng(0)
What Your Hobby Nghĩa Là Gì
Lưu Kim Hải Yến
4 tháng 12 2021 lúc 16:35

1. I have History today.

2. I have English on Mondays, Wednesdays and Fridays.

3. It's Mr Thanh.

4. I l.i.k.e reading books.

5. No, I don't.

6. My hobby is studying English.

7. My school is in Cau Ke District.

8. Cau Ke Primary School.

k cho mik nha.

Đúng(0)

Xem thêm các kết quả về What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Nguồn : olm.vn