What You See Is What You Get Nghĩa Là Gì marvelvietnam.com
What You See Is What You Get Nghĩa Là Gì

Top 14 What You See Is What You Get Nghĩa Là Gì

“What you see is what you get” nghĩa là gì?

1. “What you see is what you get” nghĩa là gì?

Enjoy English with Mr. Son: get a laugh with english jokes...

 • Tác giả: www.journeyinlife.net

 • Ngày đăng: 27/09/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15227 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
what you see is what you get

2. what you see is what you get

1. said to show that there is nothing hidden 2. said to show that there is…...

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15226 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence.

Xem chi tiết
“What you see is what you get” nghĩa là gì? - Trắc Nghiệm Tiếng Anh

3. “What you see is what you get” nghĩa là gì? - Trắc Nghiệm Tiếng Anh

Photo by ...

 • Tác giả: tracnghiemtienganh.vn

 • Ngày đăng: 25/02/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15224 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “What you see is what you get” = những gì bạn thấy chính là cái bạn có được -> nghĩa là cái bạn đang nhìn rõ ràng trước mặt thì sẽ nhận y hệt cái đó không thể khác điểm nào cả. Nó giống như việc bạn đang xem một món hàng thì bạn sẽ có được nó nếu như bạn mua hoặc cái đang hiện trên màn hình thì bạn sẽ nhận y hệt trên màn hình nếu như bạn in nó ra.

Xem chi tiết
What You See Is What You Get (WYSIWYG) là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ - Từ điển số

4. What You See Is What You Get (WYSIWYG) là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ - Từ điển số

What You See Is What You Get (WYSIWYG) là What You See Is What You Get (WYSIWYG). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ What You See Is What You Get (WYSIWYG) - một......

 • Tác giả: tudienso.com

 • Ngày đăng: 14/10/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15221 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: What You See Is What You Get (WYSIWYG) là What You See Is What You Get (WYSIWYG). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ What You See Is What You Get (WYSIWYG) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Xem chi tiết
'what you see is what you get (sysiwyg)' là gì?, Từ điển Anh - Việt

5. 'what you see is what you get (sysiwyg)' là gì?, Từ điển Anh - Việt

Nghĩa của từ what you see is what you get (sysiwyg) trong Từ điển Anh - Việt @Chuyên ngành kỹ thuật @Lĩnh vực: toán & tin -những gì bạn thấy là những gì bạn có được -thấy gì được đấy...

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 03/06/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15217 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
What You See Is What You Get (WYSIWYG) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

6. What You See Is What You Get (WYSIWYG) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa và ý nghĩa của từ What You See Is What You Get (WYSIWYG). Nghĩa tiếng Việt của từ What You See Is What You Get (WYSIWYG) Thuật ngữ công nghệ tiếng Anh của What You See Is What You Get (WYSIWYG). What is the What You See Is What You Get (WYSIWYG) Definition and meaning...

 • Tác giả: filegi.com

 • Ngày đăng: 25/02/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15212 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: What You See Is What You Get (WYSIWYG) là What You See Is What You Get (WYSIWYG). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ What You See Is What You Get (WYSIWYG) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Xem chi tiết
What you see is what you get là gì, Nghĩa của từ What you see is what you get | Từ điển Anh - Việt

7. What you see is what you get là gì, Nghĩa của từ What you see is what you get | Từ điển Anh - Việt

What you see is what you get là gì: phương pháp wysiwyg, những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được, ...

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 25/02/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15206 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
"wysiwyg (what you see is what you get)" là gì? Nghĩa của từ wysiwyg (what you see is what you get) trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

8. "wysiwyg (what you see is what you get)" là gì? Nghĩa của từ wysiwyg (what you see is what you get) trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ 'wysiwyg (what you see is what you get)' trong tiếng Việt. wysiwyg (what you see is what you get) là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến....

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 16/05/2023

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15199 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Nghĩa của từ What you see is what you get - Từ điển Anh - Việt
Nghĩa của từ What you see is what you get - Từ điển Anh - Việt

9. Nghĩa của từ What you see is what you get - Từ điển Anh - Việt

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt....

 • Tác giả: tratu.soha.vn

 • Ngày đăng: 16/05/2023

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15191 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
"what you see is what you get " có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)
"what you see is what you get " có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

10. "what you see is what you get " có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Định nghĩa what you see is what you get It’s a common saying that means exactly what it says. When you see something, that is what you get. If you expect there to be something more than there is you will be disappointed. It is a saying that is often used by a person when someone expects more from them. This phrase is seen as rude sometimes, and if someone says this to you when you are telling them about a problem they are causing then they are trying to use it as an excuse for their lazyness or problems. Don’t put too much thought into this phrase or worry about it too much|an example of using the phrase in a rude way would be Person1: “why haven’t you done the dishes?” Person2: “I didn’t want to.” Person1: “Why wouldn’t you do them anyway? You need to be more responsible.” Person2: “Hey, what you see is what you get.” |@Emerson_Ryvail yes...

 • Tác giả: vi.hinative.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15182 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Top 13 what can you see nghĩa là gì hay nhất 2022

11. Top 13 what can you see nghĩa là gì hay nhất 2022

what can you see nghĩa là gì và Top 13 what can you see nghĩa là gì hay nhất 2022...

 • Tác giả: phohen.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15172 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề what can you see nghĩa là gì hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp: Tác giả: tharong.com Ngày đăng: 25/7/2021 Xếp hạng: 4 ⭐ ( 84126 lượt đánh giá ) Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐ Tóm tắt: Can you see me ?  có nghĩa là gì?Me vediCan you see me means: Can you see the person that is sitting right in front of [email protected]_Elabbari hi ... Khớp với kết quả tìm kiếm: Can you see me ? có nghĩa là gì?Me vediCan you see me means: Can you see the person that is sitting right in front of [email protected]_Elabbari hi ...... Xem Ngay Tác giả: tr-ex.me Ngày đăng: 17/7/2021 Xếp hạng: 5 ⭐ ( 51343 lượt đánh giá ) Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐ Tóm tắt: Dịch trong bối cảnh "CAN YOU SEE" trong tiếng anh-tiếng việt. ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa "CAN YOU SEE" - tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng anh tìm kiếm. Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ về sử dụng Can you see trong một câu và bản dịch của họ · Can you see them as if you are seeing for the first time? · Liệu bạn có thể nhìn ngắm nó như thể ...... Xem Ngay Tác giả: www.ketqualagi.com Ngày đăng: 17/7/2021 Xếp hạng: 5 ⭐ ( 69174 lượt đánh giá ) Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐ Tóm tắt: Me vedi Me vedi Xem bản dịch 0 lượt thích Can you see me means: Can you see the person that is sitting right in ... Khớp với kết quả tìm kiếm: Me vedi Me vedi Xem bản dịch 0 lượt thích Can you see me means: Can you see the person that is sitting right in ...... Xem Ngay Tác giả: dictionary.cambridge.org Ngày đăng: 23/7/2021 Xếp hạng: 1 ⭐ ( 12404 lượt đánh giá ) Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐ Tóm tắt: 1. used when you hope someone else will understand what you are saying or… Khớp với kết quả tìm kiếm: you see ý nghĩa, định nghĩa, you see là gì: 1. used when you hope someone else will understand what you are saying or asking: 2. used when ...... Xem Ngay Tác giả: dictionary.cambridge.org Ngày đăng: 7/8/2021 Xếp hạng: 1 ⭐ ( 54722 lượt đánh giá ) Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐ Tóm tắt: 1. said to show that there is nothing hidden 2. said to show that there is… Khớp với kết quả tìm kiếm: what you see is what you get ý nghĩa, định nghĩa, what you see is what you get là gì: 1. said to show that there is nothing hidden 2. said ...... Xem Ngay Tác giả: tracnghiemtienganh.vn Ngày đăng: 6/3/2021 Xếp hạng: 5 ⭐ ( 19453 lượt đánh giá ) Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐ Tóm tắt: Photo by “What you see is what you get” = những gì bạn thấy chính là cái bạn có được -> Khớp với kết quả tìm kiếm: Photo by. “What you see is what you get” = những gì bạn thấy chính là cái bạn có được -> nghĩa là cái bạn đang nhìn rõ ràng trước mặt thì sẽ ...... Xem Ngay Tác giả: vtudien.com Ngày đăng: 13/7/2021 Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68734 lượt đánh giá ) Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐ Tóm tắt: Bài viết về "see" là gì? Nghĩa của từ see trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ( https://vtudien.com › nghia-cua-tu-see ) . Đang cập nhật... Khớp với kết quả tìm kiếm: he refused to see me: anh ấy từ chối không tiếp tôi; can I see you on business? ... to see good to do something: cho là cần (nên) làm một việc gì.... Xem Ngay Tác giả: vi.duolingo.com Ngày đăng: 12/4/2021 Xếp hạng: 3 ⭐ ( 12029 lượt đánh giá ) Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐ Tóm tắt: Học ngoại ngữ qua các trò chơi. Vừa miễn phí, rất vui và thực sự hiệu quả. Khớp với kết quả tìm kiếm: Họ nhìn thấy một cái thực đơn. Có 6 lời bình. You. see. an. orange . Bạn nhìn một quả cam. Có 5 lời bình. I. see. a. crab . Tôi thấy một con cua.... Xem Ngay Tác giả: vi.glosbe.com Ngày đăng: 11/3/2021 Xếp hạng: 2 ⭐ ( 32414 lượt đánh giá ) Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐ Tóm tắt: Bài viết về see trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe ( https://vi.glosbe.com › see ) . Đang cập nhật... Khớp với kết quả tìm kiếm: +59 định nghĩa ... You should see this film if you get the opportunity. ... tiếp · ngó · đưa · chịu · cân · đắt · khán · bảo đảm · bằng lòng · cho là · chăm ...... Xem Ngay Tác giả: www.journeyinlife.net Ngày đăng: 8/2/2021 Xếp hạng: 3 ⭐ ( 63612 lượt đánh giá ) Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐ Tóm tắt: Enjoy English with Mr. Son: get a laugh with english jokes Khớp với kết quả tìm kiếm: What you see is what you get” = những gì bạn thấy chính là cái bạn có được -> nghĩa là cái bạn đang nhìn rõ ràng trước mặt thì sẽ nhận y ...... Xem Ngay Tác giả: wonderopolis.org Ngày đăng: 8/6/2021 Xếp hạng: 1 ⭐ ( 33765 lượt đánh giá ) Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐ Tóm tắt: Bài viết về Explore Wonders | Find: 8 chuỗi 7 có nghĩa là gì【879783 ... ( https://wonderopolis.org › wonders › q=8 chuỗi 7 có n... ) . Đang cập nhật... Khớp với kết quả tìm kiếm: Explore Wonders | Find: 8 chuỗi 7 có nghĩa là gì【879783.com】Hoàn trả mỗi ... How Can You Be a Human Compass? ... Why Did They Put the Alphabet in Math?... Xem Ngay Tác giả: www.babla.vn Ngày đăng: 18/2/2021 Xếp hạng: 2 ⭐ ( 17528 lượt đánh giá ) Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐ Tóm tắt: Bài viết về CAN YOU HELP ME? - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - bab.la ( https://www.babla.vn › tieng-anh-tieng-viet › can-you-... ) . Đang cập nhật... Khớp với kết quả tìm kiếm: Tra từ 'can you help me?' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.... Xem Ngay Minh AnhAdminMinh AnhQuang NguyễnAdminQuang NguyễnThu NgaAlanDonnal TrumpMickeyy

Xem chi tiết
338+ Câu STT tiếng Anh hay mang nhiều ý nghĩa | e4Life.vn

12. 338+ Câu STT tiếng Anh hay mang nhiều ý nghĩa | e4Life.vn

Tổng hợp các câu STT tiếng Anh hay nhất sẽ được 4Life English Center chia sẻ ngay tại bài viết này. Cùng tìm hiểu nhé!...

 • Tác giả: e4life.vn

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15161 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Những từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh – Paris English

13. Những từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh – Paris English

viết tắt trong tiếng Anh, M.C = master of ceremony( người dẫn chương trình ), C/C = carbon copy ( bản sao), P/S = postscript (tái bút),......

 • Tác giả: paris.edu.vn

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15149 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Học tiếng Anh, chúng ta rất cần quan tâm đến từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, kĩ năng nghe, đọc,… Và bên cạnh đó, không thể thiếu những từ viết tắt tiếng Anh thông dụng. Cùng PARIS ENGLISH tìm hiểu nhé!Nội dung bài viết

Xem chi tiết
General Relief | County of Orange Social Services Agency

14. General Relief | County of Orange Social Services Agency

Please click HERE to check current office availability. General Relief (GR) is a County-funded program that provides temporary cash aid to eligible indigent adult lawful residents who are ineligible for Federal or State programs....

 • Tác giả: www.ssa.ocgov.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15136 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết