Top 16 What You Want Là Gì - marvelvietnam.com
What You Want Là Gì

Top 16 What You Want Là Gì

Glosbe dictionary

1. Glosbe dictionary

The dictionary. Over 6000 languages, thousands of dictionaries. | Glosbe...

 • Tác giả: vi.glosbe.com

 • Ngày đăng: 14/10/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15954 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có lẽ bạn đã tạo ra rất nhiều truy vấn hoặc các yếu tố khác khiến Glosbe nhận dạng bạn là một robot và chặn quyền truy cập vào dữ liệu.

Xem chi tiết
"do what you want" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)
"do what you want" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

2. "do what you want" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Định nghĩa do what you want Haz lo que quieras .. |Maybe when someone is mad they will say "do what you want" or could be given as advice to do whatever you want that makes you happy. :p...

 • Tác giả: vi.hinative.com

 • Ngày đăng: 14/10/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15953 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
"do whatever you want" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)
"do whatever you want" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

3. "do whatever you want" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Định nghĩa do whatever you want It basically means "go ahead". People normally say it when they have an attitude, or are annoyed with someone but it can be used in a general context. For example: "can I see my friends tonight?" "Do whatever you want"...

 • Tác giả: vi.hinative.com

 • Ngày đăng: 07/02/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15951 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
What do you want to: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran

4. What do you want to: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran

What do you want to - trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng. Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch....

 • Tác giả: vi.opentran.net

 • Ngày đăng: 07/02/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15948 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
if you want nghĩa là gì?

5. if you want nghĩa là gì?

...

 • Tác giả: www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com

 • Ngày đăng: 21/06/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15944 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
do whatever you want là gì - Nghĩa của từ do whatever you want
do whatever you want là gì - Nghĩa của từ do whatever you want

6. do whatever you want là gì - Nghĩa của từ do whatever you want

do whatever you want có nghĩa là 1.Được sử dụng bởi một người không muốn bất cứ điều gì làm với ý tưởng đang ......

 • Tác giả: toidap.com

 • Ngày đăng: 16/05/2023

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15939 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
do what you want là gì - Nghĩa của từ do what you want
do what you want là gì - Nghĩa của từ do what you want

7. do what you want là gì - Nghĩa của từ do what you want

do what you want có nghĩa làComeback với ai đó người khoe khoang.Ví dụNGƯỜI 1: Tôi HOÀN MỸ LAPS FIRST! NGƯỜI 2: mát mẻ. ......

 • Tác giả: hanghieugiatot.com

 • Ngày đăng: 21/06/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15933 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nói đến "Đỗ những gì bạn muốn", giải thích của bạn câu nói đó có vẻ đơn giản đến lúc đầu. Bạn có thể nghĩ người nói với bạn điều này không thực sự muốn bạn để làm những gì nó là bạn muốn. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc giới tính nam và nữ nói điều này với bạn (đặc biệt nếu bạn và nói FEMALE ĐƯỢC quan hệ tình cảm) có một cơ hội khá rằng người này không muốn bạn làm những gì bạn muốn làm. Trong thực tế, rất có thể là họ muốn bạn làm ngược lại những gì bạn muốn làm. Bạn có thể được hỏi "Nhưng tại sao ?? Tại sao ngay cả hỏi nếu có đã là một câu trả lời mong muốn ...?". Và có một câu trả lời dễ dàng để đó: phụ nữ không bao giờ có một câu trả lời đơn giản. Vì vậy, chàng trai, thời gian tới một người phụ nữ nói với bạn "Chỉ cần làm những gì bạn muốn", có lẽ nghĩ hai lần trước khi hành động.

Xem chi tiết
Sort word: What do you want?

8. Sort word: What do you want?

Sort word: What do you want?...

 • Tác giả: www.ucan.vn

 • Ngày đăng: 14/10/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15926 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
WANT - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - từ điển bab.la

9. WANT - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - từ điển bab.la

Tra từ 'want' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác....

 • Tác giả: www.babla.vn

 • Ngày đăng: 20/01/2023

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15918 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Forum - Duolingo
Forum - Duolingo

10. Forum - Duolingo

...

 • Tác giả: forum.duolingo.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15909 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
want

11. want

1. to wish for a particular thing or plan of action. "Want" is not used in…...

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15899 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem chi tiết
Học tiếng Anh qua Video - Toomva.com

12. Học tiếng Anh qua Video - Toomva.com

Toomva.com là website học tiếng Anh online qua video phụ đề song ngữ Anh - Việt, có hàng trăm ngàn video, clip phong phú mọi lĩnh vực, ngành nghề. Đến nay Toomva.com là địa chỉ được giới trẻ yêu thích nhất....

 • Tác giả: toomva.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15888 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
"You want a piece of me?" nghĩa là gì?

13. "You want a piece of me?" nghĩa là gì?

Enjoy English with Mr. Son: get a laugh with english jokes...

 • Tác giả: www.journeyinlife.net

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15876 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Các mẫu câu có từ 'what do you want' trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

14. Các mẫu câu có từ 'what do you want' trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

Các mẫu câu có từ 'what do you want' trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt trong bộ từ điển Tiếng Anh. Tra cứu những câu ví dụ liên quan đến "what do you want" trong từ điển Tiếng Anh...

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15863 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
want nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

15. want nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

want nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm want giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của want....

 • Tác giả: englishsticky.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15849 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
whatever you want là gì - Nghĩa của từ whatever you want
whatever you want là gì - Nghĩa của từ whatever you want

16. whatever you want là gì - Nghĩa của từ whatever you want

whatever you want có nghĩa là1. Được sử dụng bởi một người không muốn bất cứ điều gì làm với ý tưởng đang ......

 • Tác giả: biquyetxaynha.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 15834 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Được sử dụng bởi một người không muốn bất cứ điều gì làm với ý tưởng đang được đề xuất. 2. Được sử dụng trong quá trình tranh luận giữa các cặp vợ chồng một cách đe dọa một cách nửa đối với ngụ ý rằng nếu bạn làm điều đó sẽ có hậu quả.

Xem chi tiết