Top 16 What'S Done Is Done Là Gì - marvelvietnam.com
What'S Done Is Done Là Gì

Top 16 What'S Done Is Done Là Gì

"What's done is done" nghĩa là gì?

1. "What's done is done" nghĩa là gì?

Enjoy English with Mr. Son: get a laugh with english jokes...

 • Tác giả: www.journeyinlife.net

 • Ngày đăng: 25/02/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18732 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
"what's done is done ." có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)
"what's done is done ." có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

2. "what's done is done ." có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Định nghĩa what's done is done . once something has happened it can't be changed, for example if someone makes a mistake or does something bad - it can't be erased from history |It means it has already happened so we can’t change it....

 • Tác giả: vi.hinative.com

 • Ngày đăng: 03/06/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18731 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
what's done is done

3. what's done is done

1. said when you cannot change something that has already happened 2. said when…...

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 07/02/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18729 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence.

Xem chi tiết
Hệ thống từ điển mở, từ điển chuyên ngành đa ngôn ngữ, hơn 30 bộ tự điển khác nhau

4. Hệ thống từ điển mở, từ điển chuyên ngành đa ngôn ngữ, hơn 30 bộ tự điển khác nhau

Tra cứu từ điển online, với hơn 30+ bộ tự điển về các chuyên ngành và đa ngôn ngữ khác nhau, liên tục cập nhật từ điển mới và đa dạng ngữ nghĩa cùng các ví dụ sinh động...

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 21/06/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18726 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hệ thống tra nghĩa của từ online, với hơn 30 bộ từ điển đa ngôn ngữ, và các từ điển chuyên ngành khác.

Xem chi tiết
10 cụm từ Tiếng Anh bắt đầu với từ “What”

5. 10 cụm từ Tiếng Anh bắt đầu với từ “What”

What’s the catch? What’s the drill?What do you say?What goes around comes around.... nghĩa là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải thích cho bạn 10 cụm từ chứa từ what. Cùng theo dõi nhé....

 • Tác giả: community.antoree.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18722 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có rất nhiều cách sử dụng What trong 1 cụm từ để diễn tả nhiều ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là 10 cách dùng what. cùng Linh tham khảo nhé.

Xem chi tiết
What s done is done Thành ngữ, tục ngữ, slang phrases - Từ đồng nghĩa

6. What s done is done Thành ngữ, tục ngữ, slang phrases - Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Thành ngữ, tục ngữ What s done is done...

 • Tác giả: tudongnghia.com

 • Ngày đăng: 27/09/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18717 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
“What's done cannot be undone” nghĩa là gì? - Trắc Nghiệm Tiếng Anh

7. “What's done cannot be undone” nghĩa là gì? - Trắc Nghiệm Tiếng Anh

“What's done cannot be undone” -> nghĩa là điều đã xảy ra thì coi như xong, không thể thay đổi hay đảo ngược; 'không thể thay đổi quá khứ'. Ví dụ In the...

 • Tác giả: tracnghiemtienganh.vn

 • Ngày đăng: 20/01/2023

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18711 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Shakespeare Quotes: What'S Done Is Done Is Done, What Is Done Is Done

8. Shakespeare Quotes: What'S Done Is Done Is Done, What Is Done Is Done

Related words and phrases: accomplishment, done, finished, gone, irremediable, irretrievable, irreversible, pointless Idiom Scenario 1 Your browser does not support the audio element, Two colleagues are talking...

 • Tác giả: bloginar.net

 • Ngày đăng: 14/10/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18704 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Done là gì, Nghĩa của từ Done | Từ điển Anh - Việt

9. Done là gì, Nghĩa của từ Done | Từ điển Anh - Việt

Done là gì: / dʌn /, Động tính từ quá khứ của .do: Tính từ: xong, hoàn thành, đã thực hiện, mệt lử, mệt rã rời, Đã qua đi, nấu chín, tất phải thất bại,......

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 14/10/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18696 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Forum - Duolingo
Forum - Duolingo

10. Forum - Duolingo

...

 • Tác giả: forum.duolingo.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18687 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết

	Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'what is done cannot be undone' trong từ điển Từ điển Anh - Việt

11. Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'what is done cannot be undone' trong từ điển Từ điển Anh - Việt

Định nghĩa của từ 'what is done cannot be undone' trong từ điển Từ điển Anh - Việt...

 • Tác giả: tratu.coviet.vn

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18677 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Glosbe dictionary

12. Glosbe dictionary

The dictionary. Over 6000 languages, thousands of dictionaries. | Glosbe...

 • Tác giả: vi.glosbe.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18666 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có lẽ bạn đã tạo ra rất nhiều truy vấn hoặc các yếu tố khác khiến Glosbe nhận dạng bạn là một robot và chặn quyền truy cập vào dữ liệu.

Xem chi tiết
"done" là gì? Nghĩa của từ done trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

13. "done" là gì? Nghĩa của từ done trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ 'done' trong tiếng Việt. done là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến....

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18654 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: almost through with his studiesdo nothingA 'B' grade doesn't suffice to get me into medical schoolThe dog acts ferocious, but he is really afraid of people

Xem chi tiết
“What have you done for me?” vs. “What have you done to me?”

14. “What have you done for me?” vs. “What have you done to me?”

Sự khác nhau giữa 2 câu nói phổ biến trên là gì? – “WHAT HAVE YOU DONE FOR ME?” – Anh đã làm được những gì cho tôi? Câu này ý là anh đã làm được việc gì tốt đẹp, tích cực cho tôi chưa (…...

 • Tác giả: ieltstrangbui.wordpress.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18641 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – “WHAT HAVE YOU DONE FOR ME?” – Anh đã làm được những gì cho tôi? Câu này ý là anh đã làm được việc gì tốt đẹp, tích cực cho tôi chưa (mua nhà, mua xe etc., giúp tôi chuyện gì chưa).

Xem chi tiết
Done nghĩa tiếng Việt là gì
Done nghĩa tiếng Việt là gì

15. Done nghĩa tiếng Việt là gì

Từ:                                 done                             /dʌn/tính từxong, hoàn thành, đã thực ......

 • Tác giả: boxhoidap.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18627 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
what27s done is done - French translation – Linguee

16. what27s done is done - French translation – Linguee

Many translated example sentences containing "what27s done is done" – French-English dictionary and search engine for French translations....

 • Tác giả: www.linguee.com

 • Ngày đăng: 01/11/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18612 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết