Top 7 Isn'T She Awful Nghĩa Là Gì - marvelvietnam.com
Isn'T She Awful Nghĩa Là Gì

Top 7 Isn'T She Awful Nghĩa Là Gì

AWFUL , BUT in Vietnamese Translation

1. AWFUL , BUT in Vietnamese Translation

Translations in context of "AWFUL , BUT" in english-vietnamese. HERE are many translated example sentences containing "AWFUL , BUT" - english-vietnamese translations and search engine for english translations....

 • Tác giả: tr-ex.me

 • Ngày đăng: 16/06/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 94893 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Câu ví dụ,định nghĩa và cách sử dụng của"Awful"

2. Câu ví dụ,định nghĩa và cách sử dụng của"Awful"

HiNative là một nền tảng Hỏi & Đáp toàn cầu giúp bạn có thể hỏi mọi người từ khắp nơi trên thế giới về ngôn ngữ và văn hóa. Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ tới hơn 110 ngôn ngữ khác nhau....

 • Tác giả: vi.hinative.com

 • Ngày đăng: 02/02/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 94892 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
'awful' là gì?, Từ điển Tiếng Anh

3. 'awful' là gì?, Từ điển Tiếng Anh

Nghĩa của từ awful trong Từ điển Tiếng Anh adjective 1very bad or unpleasant. the place smelled awful synonyms: disgusting horrible terrible dreadful ghastly nasty vile foul revolting repulsive repugnant ......

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 29/05/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 94890 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
awful

4. awful

1. extremely bad or unpleasant: 2. very great: 3. extremely bad or…...

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 02/02/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 94887 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem chi tiết
ain't

5. ain't

1. short form of am not, is not, are not, has not, or have not: 2. short form…...

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 02/02/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 94883 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence.

Xem chi tiết
"An awful chancer" nghĩa là gì?
"An awful chancer" nghĩa là gì?

6. "An awful chancer" nghĩa là gì?

Enjoy English with Mr. Son: get a laugh with english jokes...

 • Tác giả: www.journeyinlife.net

 • Ngày đăng: 20/02/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 94878 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
kinh%20kh%E1%BB%A7ng trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

7. kinh%20kh%E1%BB%A7ng trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Kiểm tra các bản dịch 'kinh%20kh%E1%BB%A7ng' sang Tiếng Anh. Xem qua các ví dụ về bản dịch kinh%20kh%E1%BB%A7ng trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp....

 • Tác giả: vi.glosbe.com

 • Ngày đăng: 16/06/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 94872 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết