0100101114-003 - CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA hosocongty.vn
0100101114-003 - CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA hosocongty.vn

0100101114-003 - CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA hosocongty.vn

 • 0100101114-003
 • Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • LÊ ANH TÚ
 • 22203620
 • 22203622
 • 12/03/2009
 • Truyền tải và phân phối điện
 • Đang hoạt động
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA tại địa chỉ: Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội hoặc cơ quan quản lý thuế Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Cập nhật lần cuối vào 09:06:11 17/06/2022.
 • Nếu không chính xác, vui lòng click
 • Ngành nghề kinh doanh

  1Sản xuất thiết bị điện khác2790
  2Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
  3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
  4Xuất bản phần mềm5820
  5Lập trình máy vi tính6201
  6Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
  7Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
  8Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
  9Cổng thông tin6312
  10Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
  11Lắp đặt hệ thống điện4321
  12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
  13Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
  14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
  15Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
  16Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
  17Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
  18Quảng cáo7310
  19Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
  20Cho thuê xe có động cơ7710
  21Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
  22Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
  23Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ7212
  24Sản xuất điện3511
  25Truyền tải và phân phối điện3512

Xem thêm các kết quả về chi nhánh điện đống đa

Nguồn : hosocongty.vn