Top 15 chất nào là chất điện li mạnh nhất trong các chất sau - marvelvietnam.com
chất nào là chất điện li mạnh nhất trong các chất sau

Top 15 chất nào là chất điện li mạnh nhất trong các chất sau

Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? - Luật Hoàng Phi
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? - Luật Hoàng Phi

1. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? - Luật Hoàng Phi

25 thg 5, 2022 ...

 • Tác giả: luathoangphi.vn

 • Ngày đăng: 12/04/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67362 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau?
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau?

2. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau?

Chất điện li mạnh: là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. VD: các axit mạnh ( HCl, H2SO4, HNO3, HI, HBr, HClO4,… ...

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 19/07/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67361 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? - Luật Hoàng Phi
Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? - Luật Hoàng Phi

3. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? - Luật Hoàng Phi

Xếp hạng 5,0 (5) 25 thg 5, 2022 · Các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4……… Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2,… và hầu hết các muối. Trong phương trình điện li của chất ... ...

 • Tác giả: luathoangphi.vn

 • Ngày đăng: 25/03/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67359 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau: - HOC247
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau: - HOC247

4. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau: - HOC247

Câu hỏi: Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau đây? A. Al(OH)3. B. NaCl. C. CH3COOH. D. HClO. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B. ...

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 05/08/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67356 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào sau đây là chất điện li mạnh - VnDoc.com
Chất nào sau đây là chất điện li mạnh - VnDoc.com

5. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh - VnDoc.com

Xếp hạng 3,0 (3) Các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4......... Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2,... và hầu hết các muối. ...

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 12/04/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67352 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất điện li mạnh – Wikipedia tiếng Việt
Chất điện li mạnh – Wikipedia tiếng Việt

6. Chất điện li mạnh – Wikipedia tiếng Việt

Chất điện li mạnh là một dung dịch tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Chất điện li mạnh là các acid ... ...

 • Tác giả: vi.wikipedia.org

 • Ngày đăng: 12/04/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67347 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? - MarvelVietnam
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? - MarvelVietnam

7. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? - MarvelVietnam

25 thg 5, 2022 · Những chất tan trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được gọi là ... Chất điện li mạnh trong các chất sau là chất HNO3 – Axit nitric là ... ...

 • Tác giả: marvelvietnam.com

 • Ngày đăng: 11/11/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67341 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? - Doctailieu.com
Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? - Doctailieu.com

8. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? - Doctailieu.com

18 thg 6, 2020 · Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion vì vậy natri ... ...

 • Tác giả: doctailieu.com

 • Ngày đăng: 12/04/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67334 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Trong các chất sau, chất nào là chất điện li mạnh - boxhoidap.com
Trong các chất sau, chất nào là chất điện li mạnh - boxhoidap.com

9. Trong các chất sau, chất nào là chất điện li mạnh - boxhoidap.com

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. VD: Các axit mạnh ( HCl, H₂SO₄, HNO₃, HI, HBr, HClO₄,….), các bazơ mạnh ( ... ...

 • Tác giả: boxhoidap.com

 • Ngày đăng: 25/03/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67326 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào là chất điện ly mạnh nhất trong số các chất sau?...
Chất nào là chất điện ly mạnh nhất trong số các chất sau?...

10. Chất nào là chất điện ly mạnh nhất trong số các chất sau?...

H2SO4 là axit mạnh nên là chất điện ly mạnh. H2CO3, H2O, H3PO4 là các chất điện ly yếu. Vậy H2SO4 là chất điện ly mạnh nhất. Đáp án cần chọn là: A ... ...

 • Tác giả: hamchoi.vn

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67317 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? - Ask Center
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? - Ask Center

11. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? - Ask Center

Ta thấy axit HNO3 là axit mạnh phân li hoàn toàn nên là chất điện li mạnh. Phương trình phân li:HNO3 → H+ + NO3−. Còn lại HClO, CH3COOH, HF là các ... ...

 • Tác giả: askcenter.org

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67307 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau: - hoctapsgk.com
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau: - hoctapsgk.com

12. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau: - hoctapsgk.com

NaCl là một chất điện li mạnh, khi hòa tan vào nước phân li hoàn toàn thành các ion. Đáp án B. Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! ...

 • Tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67296 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
[CHUẨN NHẤT] Chất nào là chất điện li mạnh trong những chất sau ...
[CHUẨN NHẤT] Chất nào là chất điện li mạnh trong những chất sau ...

13. [CHUẨN NHẤT] Chất nào là chất điện li mạnh trong những chất sau ...

– Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay các bazo mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối. ...

 • Tác giả: loigiai365.com

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67284 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Tôi Yêu Hóa Học - - Chất nào là chất điện li mạnh? A. HF... | Facebook
Tôi Yêu Hóa Học - - Chất nào là chất điện li mạnh? A. HF... | Facebook

14. Tôi Yêu Hóa Học - - Chất nào là chất điện li mạnh? A. HF... | Facebook

Ba là bazo mạnh thứ 2 nên có lẽ là chất điện li mạnh nhất trong các chất phía tren. 4 năm trước Báo cáo. Đào Mai, profile picture. ...

 • Tác giả: vi-vn.facebook.com

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67271 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? | 7scv
Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? | 7scv

15. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? | 7scv

10 thg 1, 2022 · Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau? A. NaOH. B. Mg(OH)$_{2}$. C. H$_{2}$S. D. HF. ...

 • Tác giả: 7scv.com

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67257 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết