Top 15 chất nào sau đây không dẫn điện được hi trong dung môi nước - marvelvietnam.com
chất nào sau đây không dẫn điện được hi trong dung môi nước

Top 15 chất nào sau đây không dẫn điện được hi trong dung môi nước

Chất nào sau đây không dẫn điện được? HCl trong dung môi nước.
Chất nào sau đây không dẫn điện được? HCl trong dung môi nước.

1. Chất nào sau đây không dẫn điện được? HCl trong dung môi nước.

Câu hỏi: Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. HCl trong dung môi nước. B. KOH nóng chảy. C. MgCl2 nóng chảy. D. NaCl rắn, khan. Lời giải tham khảo:. ...

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 12/04/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67310 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào sau đây không dẫn điện được?A. KCl rắn, khan. B. KOH ...
Chất nào sau đây không dẫn điện được?A. KCl rắn, khan. B. KOH ...

2. Chất nào sau đây không dẫn điện được?A. KCl rắn, khan. B. KOH ...

Chất nào sau đây không dẫn điện được?A. KCl rắn, khan. B. KOH nóng chảyC. MgCl2 nóng chảy. D. HI trong dung môi nước. ...

 • Tác giả: loga.vn

 • Ngày đăng: 29/11/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67309 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào sau đây không dẫn điện được?
Chất nào sau đây không dẫn điện được?

3. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả. ...

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 05/08/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67307 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Chất nào sau đây không ...
Câu 4 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Chất nào sau đây không ...

4. Câu 4 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Chất nào sau đây không ...

B. KOH nóng chảy D. HI trong dung môi nước. Giải. Quảng cáo. Chất không dẫn điện được là KCl rắn khan, vì KCl rắn khan không phân li thành ion nên không dẫn ... ...

 • Tác giả: baitapsgk.com

 • Ngày đăng: 25/03/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67304 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào sau đây không dẫn điện được - VnDoc.com
Chất nào sau đây không dẫn điện được - VnDoc.com

5. Chất nào sau đây không dẫn điện được - VnDoc.com

Xếp hạng 5,0 (2) Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước? A. Môi trường điện li. B. Dung môi không phân cực ... ...

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 12/04/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67300 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào sau đây không dẫn điện được... - Vietjack.online
Chất nào sau đây không dẫn điện được... - Vietjack.online

6. Chất nào sau đây không dẫn điện được... - Vietjack.online

Chất nào sau đây không dẫn điện được? ... Phương trình điện li nào sau đây viết đúng? ... Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước? ...

 • Tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng: 12/04/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67295 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào sau đây không dẫn điện được? - Top lời giải
Chất nào sau đây không dẫn điện được? - Top lời giải

7. Chất nào sau đây không dẫn điện được? - Top lời giải

Chất không dẫn điện: các chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất,.. ...

 • Tác giả: toploigiai.vn

 • Ngày đăng: 05/08/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67289 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Dung dịch dung môi nước nào sau đây không dẫn điện - Thả Rông
Dung dịch dung môi nước nào sau đây không dẫn điện - Thả Rông

8. Dung dịch dung môi nước nào sau đây không dẫn điện - Thả Rông

- Chất không dẫn điện: các chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất, … ...

 • Tác giả: tharong.com

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67282 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
[LỜI GIẢI] Chất nào sau đây không dẫn điện được? - Tự Học 365
[LỜI GIẢI] Chất nào sau đây không dẫn điện được? - Tự Học 365

9. [LỜI GIẢI] Chất nào sau đây không dẫn điện được? - Tự Học 365

Câu hỏi. Nhận biết. Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. HI trong dung môi nước. B. KOH nóng chảy. C. MgCl2 nóng chảy. D. NaCl rắn, khan. ...

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 29/11/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67274 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KCl rắn, khan ... - Hoc24
Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KCl rắn, khan ... - Hoc24

10. Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KCl rắn, khan ... - Hoc24

A. KCl rắn, khan. B. KOH nóng chảy. C. MgCl2 nóng chảy. D. HI trong dung môi nước. ...

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67265 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KCl rắn, khan ... - Hoc24
Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KCl rắn, khan ... - Hoc24

11. Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KCl rắn, khan ... - Hoc24

Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KCl rắn, khan. B. KOH nóng chảy C. MgCl2 nóng chảy. D. HI trong dung môi nước. ...

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67255 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao - Loigiaihay.com
Câu 4 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao - Loigiaihay.com

12. Câu 4 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao - Loigiaihay.com

Đề bài. Chất nào sau đây không dẫn điện được ? A. KCl rắn, khan. C.MgCl2 M g C l 2 nóng chảy. B. KOH nóng chảy D. HI trong dung môi nước. Lời giải chi tiết. ...

 • Tác giả: loigiaihay.com

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67244 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào sau đây không dẫn điện được? - hoctapsgk.com
Chất nào sau đây không dẫn điện được? - hoctapsgk.com

13. Chất nào sau đây không dẫn điện được? - hoctapsgk.com

Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KCl rắn khan B. MgCl2 nóng chảy C. KOH nóng chảy D. HI trong dung môi nướcTrang tài liệu, đề thi, kiểm tra website ... ...

 • Tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67232 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chất nào sau đây không dẫn điện được? - Trắc nghiệm Online
Chất nào sau đây không dẫn điện được? - Trắc nghiệm Online

14. Chất nào sau đây không dẫn điện được? - Trắc nghiệm Online

Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KCl rắn khan. B. MgCl2 nóng chảy. C ... ...

 • Tác giả: tracnghiem.net

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67219 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Câu 1. Chất nào sau đây không dẫn điện được?
Câu 1. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

15. Câu 1. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Đề bài: A.KCl rắn, khan C. CaCl2 nóng chảy. B.NaOH nóng chảy D. HBr hòa tan trong nước. Xem đáp án. ĐÁP ÁN: A. BÀI TẬP LIÊN QUAN. Câu 2. Trong dung dịch ... ...

 • Tác giả: kinhcan.vn

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67205 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết