Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào sau đây? - Hamchoi.vn
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào sau đây? - Hamchoi.vn

Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào sau đây? - Hamchoi.vn

Câu hỏi:

26/12/2021 211

A. Chăn thả.

Đáp án chính xác

B. Bán công nghiệp.

C. Công nghiệp.

D. Công nghệ cao.

Xem thêm các kết quả về chăn nuôi ở châu phi theo hình thức nào sau đây

Nguồn : hamchoi.vn