Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:... - Tailieumoi.vn Thư viện
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:... - Tailieumoi.vn Thư viện

Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:... - Tailieumoi.vn Thư viện

Câu hỏi:

20/05/2022 96,000

A. Chăn thả.

Đáp án chính xác

B. Bán công nghiệp.

C. Công nghiệp.

D. Công nghệ cao.

Xem thêm các kết quả về chăn nuôi ở châu phi theo hình thức nào sau đây

Nguồn : tailieumoi.vn