Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:... - Vietjack.online
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:... - Vietjack.online

Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:... - Vietjack.online

Câu hỏi:

18/06/2021 4,287

A. Chăn thả.

Đáp án chính xác

B. Bán công nghiệp.

C. Công nghiệp.

D. Công nghệ cao.

Xem thêm các kết quả về chăn nuôi ở châu phi theo hình thức nào sau đây

Nguồn : vietjack.online