[LỜI GIẢI] Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào dưới đây Chăn t
[LỜI GIẢI] Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào dưới đây Chăn t

[LỜI GIẢI] Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào dưới đây Chăn t

chăn nuôi ở châu phi theo hình thức nào sau đây

Câu hỏi

Nhận biết

Tag: chăn nuôi ở châu phi theo hình thức nào sau đây

Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào dưới đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Chăn nuôi ở châu Phi nhìn chung kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến nhất. Một số con vật nuôi phổ biến là cừu và dê.

Xem thêm các kết quả về chăn nuôi ở châu phi theo hình thức nào sau đây

Nguồn : tuhoc365.vn