Top 15 chăn nuôi ở châu phi theo hình thức nào sau đây - marvelvietnam.com
chăn nuôi ở châu phi theo hình thức nào sau đây

Top 15 chăn nuôi ở châu phi theo hình thức nào sau đây

Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: | VietJack.com
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: | VietJack.com

1. Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: | VietJack.com

25 thg 9, 2019 ...

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 02/12/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6444 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:

2. Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:

Chăn nuôi ở châu Phi nhìn chung kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến nhất. Một số con vật nuôi phổ biến là cừu và dê. Đáp án cần chọn ... ...

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 02/12/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6443 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào? - HOC247
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào? - HOC247

3. Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào? - HOC247

Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào? A. Chăn thả. B. Bán công nghiệp. ...

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 28/03/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6441 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:... - Vietjack.online
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:... - Vietjack.online

4. Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:... - Vietjack.online

Câu 1: Các mỏ dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu khu vực nào sau đây? · 2,890 ; Câu 2: Cà phê được trồng nhiều ở · 2,698 ; Câu 3: Châu Phi có những cây lâu năm chủ ... ...

 • Tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng: 20/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6438 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: - hoctapsgk.com
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: - hoctapsgk.com

5. Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: - hoctapsgk.com

Giải thích: Chăn nuôi ở châu Phi nhìn chung kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến nhất. Một số con vật nuôi phổ biến là cừu và dê. Chọn: A. ...

 • Tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng: 20/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6434 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
[LỜI GIẢI] Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào dưới đây Chăn t
[LỜI GIẢI] Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào dưới đây Chăn t

6. [LỜI GIẢI] Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào dưới đây Chăn t

Chăn nuôi ở châu Phi nhìn chung kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến nhất. Một số con vật nuôi phổ biến là cừu và dê. ...

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 27/10/2023

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6429 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào sau đây? - Hamchoi.vn
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào sau đây? - Hamchoi.vn

7. Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào sau đây? - Hamchoi.vn

Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào sau đây? · A. Chăn thả. · B. Bán công nghiệp. · C. Công nghiệp. · D. Công nghệ cao. · Giải thích: Chăn nuôi ở châu Phi nhìn ... ...

 • Tác giả: hamchoi.vn

 • Ngày đăng: 02/12/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6423 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức - TopLoigiai
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức - TopLoigiai

8. Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức - TopLoigiai

25 thg 2, 2022 · Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức. ... nuôi phổ biến là cừu và dê. Đáp án cần chọn là: A. Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào? ...

 • Tác giả: toploigiai.vn

 • Ngày đăng: 08/08/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6416 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:... - Tailieumoi.vn Thư viện
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:... - Tailieumoi.vn Thư viện

9. Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:... - Tailieumoi.vn Thư viện

Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào sau đây? ... Giải thích: Chăn nuôi ở châu Phi nhìn chung kém phát triển, chăn thả gia súc là hình ... ...

 • Tác giả: tailieumoi.vn

 • Ngày đăng: 04/07/2023

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6408 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: | 7scv
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: | 7scv

10. Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: | 7scv

10 thg 1, 2022 · Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: A. Chăn thả. ... hoạt động kinh tế nào sau đây cũng đem lại nguồn lợi lớn cho người dân ở hoang mạc? ...

 • Tác giả: 7scv.com

 • Ngày đăng: 20/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6399 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Hình thức chăn nuôi nào phổ biến ở châu phi? - Eyelight.vn
Hình thức chăn nuôi nào phổ biến ở châu phi? - Eyelight.vn

11. Hình thức chăn nuôi nào phổ biến ở châu phi? - Eyelight.vn

25 thg 2, 2022 — Lời giải: Chăn nuôi ở châu Phi nhìn chung kém phát triển, chăn thả gia súc là hình ... ...

 • Tác giả: eyelight.vn

 • Ngày đăng: 20/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6389 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: A. Chăn thả. B. Bán công ...
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: A. Chăn thả. B. Bán công ...

12. Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: A. Chăn thả. B. Bán công ...

Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: A. Chăn thả. B. Bán công nghiệp. ... Nội dung nào sau đây không đúng với đặc điểm nền kinh tế khu vực Trung Phi? *. ...

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 20/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6378 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
1.Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: A.Công nghiệp. B.Chăn thả ...
1.Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: A.Công nghiệp. B.Chăn thả ...

13. 1.Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức: A.Công nghiệp. B.Chăn thả ...

Nguyên nhân các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là: A.Nguồn lao động dồi dào với nhiều kinh nghiệm sản xuất. B.Điều kiện tự nhiên ... ...

 • Tác giả: hoidap247.com

 • Ngày đăng: 20/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6366 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Hình Thức Chăn Nuôi Nào Phổ Biến Ở Châu Phi - giaotrinhluat.vn
Hình Thức Chăn Nuôi Nào Phổ Biến Ở Châu Phi - giaotrinhluat.vn

14. Hình Thức Chăn Nuôi Nào Phổ Biến Ở Châu Phi - giaotrinhluat.vn

21 thg 4, 2022 · Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Loại hình chăn nuôi phát triển nhất Châu Phi làA, ... ...

 • Tác giả: giaotrinhluat.vn

 • Ngày đăng: 20/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6353 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết
Hình thức chăn nuôi phổ biến ở châu phi là - Mua Trâu - muatrau.com
Hình thức chăn nuôi phổ biến ở châu phi là - Mua Trâu - muatrau.com

15. Hình thức chăn nuôi phổ biến ở châu phi là - Mua Trâu - muatrau.com

Tia tử ngoại có tính chất nào sau đây? A. B. C. D. không bị thủy tinh hấp thụ. Đáp án ATia tử ngoại bị nước và ... ...

 • Tác giả: muatrau.com

 • Ngày đăng: 20/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6339 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết