Dạng bài tập hóa 11 Chương II - Tài liệu
Dạng bài tập hóa 11  Chương II - Tài liệu

Dạng bài tập hóa 11 Chương II - Tài liệu

Dạng bài tập hóa 11 _ Chương II

... DangtoanchuongII_Nito_NTB CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 11( Nâng cao ). CHƯƠNG II: NITƠ Dạng 1: Cách tính hiệu suất của một phản ứng: Ví dụ 1: Cần lấy ... nhân oxi hóa 11 [email protected] DangtoanchuongII_Nito_NTB 12 [email protected] DangtoanchuongII_Nito_NTB 13 [email protected] DangtoanchuongII_Nito_NTB Dạng 4: ... Nếu b ≥ 4a: chỉ có xảy ra phản ứng (1). ⇒ m muối =242a.( gam). Bài tập: 1/: Cho 11, 2 g Fe tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc thu được 11, 2 lít khí màu nâu đỏ( là sản phẩm khử duy nhất ). Tổng khối...
 • 15
 • 8,469
 • 341

PHÂN DẠNG BÀI TẬP HÓA 11 CƠ BẢN - HK II docx

... ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GV: Nguyễn Xuân Thắng19 PHÂN DẠNG BÀI TẬP: HÓA 11 CƠ BẢN-HK II PHẦN 1: HIDROCACBON I- HIDROCACBON NO: - ANKAN (CnH2n +2 : n>=1) ... glicol.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… DẠNG 4: Xác định CTPT . Bài 1: cho 11, 6 gam một ankanal tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thì thu được 43,2 gam kết ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… DẠNG 3: TOÁN XÁC ĐỊNH CTPT Bài 1: Một an kan X có 16 H. xác định CTpT của X…………………………………………………………………………………………………………… Bài 2: Một ankan A có chứa % C =80%...
 • 21
 • 3,646
 • 119

Bài tập hóa 10nc chương II

... các hợp chất của nguyên tố: Nhóm A I II III IV V VI VII Oxit cao nhất R 2 O RO R 2 O 3 RO 2 R 2 O 5 RO 3 R 2 O 7 Hóa trị cao nhất với oxi I II III IV V VI VII Hợp chất khí với hidro RH 4 Khí RH ... BÀI TẬP TỰ LUẬN & TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II. 10NC Chương II: ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN VÀ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC A: LÝ THUYẾT * Xác định vị trí ... 4 Khí RH 3 Khí RH 2 (H 2 R) khí RH (HR) khí Hóa trị với hidro IV III II I Hidroxit cao nhất ROH R(OH) 2 R(OH) 3 H 2 RO 3 HRO 3 H 2 RO 4 HRO 4 B: BÀI TẬP: 1- Anion X - và cation Y 2+ đều có cấu...
 • 5
 • 1,687
 • 20

Tìm hiểu và hướng dẫn giải một số dạng bài tập hữu cơ chương 5 và chương 6 lớp 11 ban cơ bản

... giải một số dạng bài tập hữu cơ chương 5 và chương 6 lớp 11 ban cơ bản” 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu tìm hiểu các dạng bài tập hóa học và cách giải bài tập hóa hữu cơ lớp 11 ban cơ bản ... bài tập hóa học. Hệ thống một số phương pháp giải bài tập hóa hữu cơ. Tìm hiểu nội dung chương trình hóa hữu cơ 11( kiến thức lý thuyết và hệ thống bài tập) . Giải một số bài tập về phần hóa ... 5 PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ðỀ TÀI I.1 Bài tập hóa học I.1.1 Khái niệm về bài tập hóa học - Bài tập hóa học là phương tiện cơ bản ñể dạy học sinh tập vận dụng...
 • 58
 • 1,410
 • 1

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

... clorua .Bài 3: Hãy viết CTHH của các chất trong bài 3 trang 2.IV – Hóa trị:1. Hóa trị của một nguyên tố dựa vào hiđro có hóa trị I, hoặc oxi có hóa trị II. 2. quy tắc hóa trị: có CTHH AxBy biết hóa ... chất: PH3; P2O5 Bài 2: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất có thành phần gồm:a) Fe (II) và Ob) Fe (III) và SO4 c) Cu (II) và Cl (I)d) Mn (VII) và Oe) H và CO3 (II) f) H và NO3 ... PO4 (III)h) Na (I) và SO4 (II) i) Al (III) và SO 4Bài 3: Hãy cho biết trong số các công thức sau, công thức nào viết sai? Sửa lại cho đúng:MgO; Na3O2; Ca3PO4; H2SO4; Ba3(PO4)2 .Bài 4: Theo hóa trị...
 • 19
 • 161,941
 • 561

Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học cơ bản

...
 • 4
 • 6,475
 • 158

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 8 Ở TRƯỜNG THCS SÔNG ĐỐC 2

... giải bài tập hóa học 8. Bài tập hóa học 8 có thể chia thành 5 loại cơ bản. - Bài tập lí thuyết. - Bài tập chuyển đổi các đại lượng. - Bài tập các phép tính về công thức hóa học. - Bài tập tính ... thức hóa học. Loại bài tập này bao gồm các dạng bài tập lập CTHH, tính hóa trị và các bài tập về tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố. Ví dụ 1 : Bài 5 trang 38 SGK hóa 8. ... trình hóa học. - Bài tập về nồng độ dung dịch. A/ Bài tập lý thuyết. - 2 - Nhằm củng cố các khái niệm về hồn hợp, đơn chất, hợp chất, nguyên tử, phân tử, nguyên tố hóa học. Ví dụ 1. Bài tập...
 • 15
 • 6,270
 • 35

Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học hữu cơ thường gặp ở trường THPT

... Các dạng bài tập trắc nghiệm hóa học hữu cơ thường gặp ở trường THPT 1.4.1. Ý nghĩa tác dụng của việc sử dụng bài tập hóa học [19; 7-8] Việc dạy học không thể thiếu bài tập. Sử dụng bài tập ... Các dạng bài tập trắc nghiệm hóa học hữu cơ thường gặp ở trường THPT 1.5. Một số phương pháp giải bài tập hóa học hữu cơ trong dạy học hóa học THPT Kết luận chương 1…………………….………………………………. Chương ... SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHO TỪNG DẠNG. 2.1. Xây dựng mô hình một số dạng bài tập hóa học hữu cơ thường gặp và phương pháp giải nhanh cho từng dạng. ........
 • 42
 • 8,285
 • 21

BAI SOAN HOA 8 CHUONG III

... bài tập chương I, II, III để chuẩn bị kiểm tra học kỳ I.78 ΥΥΥ Chương III : MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC Tuần 18Tiết 35Ngày soạn : Ngày dạy : ÔN TẬP HỌC KỲ I ΥΥΥA-MỤC TIÊU+ Hệ thống hóa ... chất khí5) -Bài tập + Bài 1 : SO3+ Bài 2 : FeSO4+ Bài 3 :a)- M = 138 (g)b)- % K = 56,5%% C = 8,7%% O = 34,8%+ Bài 4 :a)- 11, 1 (g)b)- 1,2 (lit)D-DẶN DÒ+ Hướng dẫn bài tập 5/trang ... hơnkhông khíÁp dụng :(học sinh làm bài tập 2a, 2btrang 69).D-CỦNG CỐ Bài tập 3a, 3b trang 69.E-DẶN DÒXem trước bài “TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC”.67 ΥΥΥ Chương III : MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC...
 • 25
 • 823
 • 2

Bài tập thực hành chương II - Số 1

... CO BAN B1113 12C1 12 V11 KHXH A134.3. Baớng HOCSINHMaHS MaLOP Hodem ten 0001 01 Nguyen Thien Tai0002 02 Nguyen Quoc Nhat Minh0003 10 Phan Chien Thang0010 11 Tran Thanh Binh0 011 13 Hoang ... Nghộa 11/ 11/80 Sinh hoỹc 212343 4.3. Baớng LOPMaLOPTenLOP Khoi MaGV Ban Phonghoc01 12A1 12 V01 KHTN B3102 12A2 12 L03 KHTN B3203 12A3 12 A02 KHTN B3310 12B1 12 H04 CO BAN B24 11 12B2 ... 854 011 L03 Ló Thở Bión 02/09/67 Vỏỷt lyù [email protected] 851298A02 Ló Vn Danh 23/05/78 Tióỳng Anh [email protected] 856779H04 Họử Thanh Thi 26/07/73 Hoaù hoỹc [email protected] 858024V11...
 • 5
 • 910
 • 5

Tag: Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Xem thêm

Từ khóa: dang bai tap hoa 11 chuong 1các dạng bài tập hóa 11 chương 2dang bai tap hoa 11 chuong 2các dạng bài tập hóa 11 chương 1các dạng bài tập hóa 11các dạng bài tập hóa học 10 chương 2bài tập hóa học 8 chương iicác dạng bài tập hóa 11 học kì 2các dạng bài tập hóa 11 học kì 1các dạng bài tập hóa học lớp 11 chuong 1các dạng bài tập hóa học 11 chương 1các dạng bài tập hóa học 11 chương 2các dạng bài tập hóa học lớp 11 chương 1các dạng bài tập hóa lớp 11 chương 1các dạng bài tập hóa lớp 11 chương 2Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ

Xem thêm các kết quả về Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Nguồn : 123docz.net

Top 20 Các Dạng Bài Tập Hóa 11