Hóa học lớp 11 | Các dạng bài tập Hóa học lớp 11 | Bài tập Hóa học 11 cơ bản và nâng cao | Bài tập Hóa học 11 có lời giải
Hóa học lớp 11 | Các dạng bài tập Hóa học lớp 11 | Bài tập Hóa học 11 cơ bản và nâng cao | Bài tập Hóa học 11 có lời giải

Hóa học lớp 11 | Các dạng bài tập Hóa học lớp 11 | Bài tập Hóa học 11 cơ bản và nâng cao | Bài tập Hóa học 11 có lời giải

Tag: Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Tổng hợp các dạng bài tập Hóa học lớp 11 gồm các dạng Hóa học từ cơ bản đến nâng cao với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức từ đó biết cách giải bài tập Hóa học 11.

 • Các dạng bài tập Sự điện li
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 1 Sự điện li có lời giải
 • Bài tập viết phương trình điện li và tính nồng độ mol các ion trong dung dịch và cách giải
 • Bài tập áp dụng định luật bảo toàn điện tích và cách giải
 • Cách xác định pH của dung dịch axit, bazơ mạnh
 • Bài tập pha loãng, pha trộn các chất điện li để được pH định trước và cách giải
 • Cách xác định pH của dung dịch sau pha trộn hay nhất
 • Các dạng toán viết phương trình ion thu gọn và các tính toán liên quan hay nhất
 • Công thức tính độ điện li
 • Công thức xác định hằng số điện li
 • Công thức liên hệ giữa hằng số điện li và độ điện li
 • Công thức tính hằng số phân li bazơ
 • Công thức tính hằng số phân li axit
 • Công thức pH của dung dịch
 • Công thức tính pH trong dung dịch axit yếu/bazơ yếu
 • Công thức tính pH trong dung dịch axit mạnh/bazơ mạnh
 • Các dạng bài tập Nitơ - Photpho
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 2 Nitơ – photpho có lời giải
 • Bài tập tổng hợp amoniac và cách giải
 • Bài tập kim loại tác dụng với HNO3 và cách giải
 • Bài tập hợp chất tác dụng với HNO3 và cách giải
 • Bài tập xác định chất khử, sản phẩm khử và cách giải
 • Bài tập nhiệt phân muối nitrat và cách giải
 • Các dạng toán P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm và cách giải
 • Công thức tính nhanh số mol HNO3 phản ứng
 • Công thức tính nhanh khối lượng muối nitrat
 • Công thức tính nhanh hiệu suất tổng hợp NH3
 • Công thức tính số mol OH- khi cho P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm
 • Công thức tính độ dinh dưỡng của phân bón
 • Các dạng bài tập Cacbon - Silic
 • Lý thuyết cacbon và hợp chất cacbon hay nhất
 • Lý thuyết Si và hợp chất của Si, công nghiệp silicat hay nhất
 • Các dạng bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm và cách giải
 • Các dạng bài toán khử oxit kim loại bằng C, CO và cách giải
 • Các dạng bài toán cho H+ vào muối cacbonat và ngược lại hay nhất
 • Công thức tính số mol OH- (hoặc CO2) khi cho CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
 • Công thức tính nhanh bài toán khử oxit kim loại bằng CO
 • Các dạng bài tập Đại cương về hóa học hữu cơ
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 4 Đại cương về hóa học hữu cơ
 • Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 • Công thức tính độ bất bão hòa hợp chất hữu cơ
 • Công thức tính % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
 • Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 • Công thức xác định số nguyên tử trong hợp chất hữu cơ
 • Các dạng bài tập Hiđrocacbon no
 • Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 11 Chương 5 Hiđrocacbon no
 • Bài tập tổng hợp về Xicloankan và cách giải
 • Phản ứng đốt cháy ankan và cách giải bài tập
 • Phản ứng tách ankan và cách giải bài tập
 • Phản ứng thế của ankan và cách giải bài tập
 • Các dạng bài tập Hiđrocacbon không no
 • Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 11 Chương 6 Hiđrocacbon không no
 • Các dạng toán về Tập hợp Q các số hữu tỉ và cách giải
 • Dạng 1: Bài tập về phản ứng cộng Ankin và cách giải
 • Dạng 2: Bài tập về phản ứng thế bởi ion kim loại của các Ankin và cách giải
 • Dạng 3: Bài tập về phản ứng oxi hóa Ankin và cách giải
 • Bài tập trọng tâm về Anken và cách giải
 • Dạng 1: Bài tập về phản ứng cộng của Anken và cách giải
 • Dạng 2: Bài tập về phản ứng trùng hợp Anken và cách giải
 • Dạng 3: Bài tập về phản ứng oxi hóa Anken và cách giải
 • Bài tập trọng tâm về Ankanđien và cách giải
 • Các dạng bài tập Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 • Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 11 Chương 7 Hidrocacbon thơm
 • Bài tập trọng tâm Hidrocacbon thơm và cách giải
 • Dạng 1: Bài tập về phản ứng thế, phản ứng cộng của các hiđrocacbon thơm và cách giải
 • Dạng 2: Bài tập về phản ứng oxi hóa của các hiđrocacbon thơm và cách giải
 • Các dạng toán về Hidrocacbon thơm và cách giải
 • Phương pháp tăng giảm số mol trong giải toán hiđrocacbon và cách giải
 • Bảo toàn mol pi trong giải toán hiđrocacbon và cách giải
 • Bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố trong giải toán hiđrocacbon và cách giải
 • Bài tập phân biệt các hidrocacbon và cách giải
 • Bài tập đốt cháy hỗn hợp các hidrocacbon và cách giải
 • Bài tập cộng H2, Br2 vào các hidrocacbon không no, mạch hở và cách giải
 • Các dạng bài tập Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
 • Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 11 Chương 8 Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol
 • Bài tập trọng tâm về Ancol và cách giải
 • Dạng 1: Bài tập xác định công thức phân tử và cách giải
 • Dạng 2: Bài tập về phản ứng thế ancol và cách giải
 • Dạng 3: Bài tập về phản ứng tách nước của ancol và cách giải
 • Dạng 4: Bài tập về phản ứng oxi hóa không hoàn toàn và cách giải
 • Dạng 5: Bài tập phản ứng cháy của ancol và cách giải
 • Bài tập trọng tâm về Phenol và cách giải
 • Các dạng bài tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic
 • Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 11 Chương 9 Anđehit Xeton Axit cacboxylic
 • Bài tập trọng tâm về Andehit và cách giải
 • Dạng 1: Bài tập xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, gọi tên anđehit và cách giải
 • Dạng 2: Bài tập về phản ứng cộng của anđehit và cách giải
 • Dạng 3: Bài tập về phản ứng tráng gương của anđehit và cách giải
 • Dạng 4: Bài tập về phản ứng oxi hóa của anđehit và cách giải
 • Bài tập trọng tâm về Axit cacboxylic và cách giải
 • Bài tập về phản ứng este hóa và cách giải
 • Bài tập về tính axit của axit cacboxylic và cách giải
 • Bài tập xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, gọi tên axit cacboxylic và cách giải
 • Bài tập hỗn hợp Ancol, Anđehit, Axit cacboxylic và cách giải
 • Điều chế các dẫn xuất hiđrocacbon và cách giải

Xem thêm các kết quả về Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Nguồn : vietjack.me

Top 20 Các Dạng Bài Tập Hóa 11