Vòng Tròn Lượng Giác Vật Lý 12, Vòng Tròn Lượng Giác
Vòng Tròn Lượng Giác Vật Lý 12, Vòng Tròn Lượng Giác

Vòng Tròn Lượng Giác Vật Lý 12, Vòng Tròn Lượng Giác

Bạn đang xem: Vòng Tròn Lượng Giác Vật Lý 12, Vòng Tròn Lượng Giác Tại sonlavn.com

Tag: Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

Bài viết vòng tròn lượng giác bao gồm: vòng tròn lượng giác cơ bản, hướng dẫn sử dụng vòng tròn lượng giác…

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

Vòng tròn lượng giác cơ bản

Vòng tròn lượng giác

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

Vòng tròn lượng giác, còn được gọi là đường tròn đơn vị, có bán kính

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

, tâm trùng với gốc tọa độ.

Đang xem: Vòng tròn lượng giác

Trục hoành là trục cos, trục tung là trục sin.

Trục tan có gốc là điểm

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

và vuông góc với trục cos, trục cotan có gốc là điểm

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

vuông góc với trục sin.

Xem thêm: Tin Tức Nghĩa Bội Sang 2021 Mới Nhất, Tin Tức Về Nghĩa Bội Sang Mới Nhất

Chiều dương là chiều ngược chiều kim đồng hồ, chiều âm cùng chiều kim đồng hồ.

Cho góc lượng giác như trong Hình 1, ta có

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

trong đó ký hiệu

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

dùng để chỉ độ dài đại số của

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

.

Xem thêm: Bài 23 Địa 12 – Địa Lí 12 Bài 23: Thực Hành

Từ đây ta có

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

Hướng dẫn sử dụng vòng tròn lượng giác

Biểu diễn góc (cung) trên đường tròn lượng giác là một kỹ năng quan trọng trong lượng giác. Thành thạo kỹ năng này sẽ giúp người học nhiều thuận lợi trong quá trình tổng hợp nghiệm hay loại nghiệm đối với các phương trình lượng giác có điều kiện.

Ta sẽ tìm hiểu góc

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

được biểu diễn như thế nào trên đường tròn lượng giác?

.u4017d10a123466f93bbeaabe70b81404 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .u4017d10a123466f93bbeaabe70b81404:active, .u4017d10a123466f93bbeaabe70b81404:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4017d10a123466f93bbeaabe70b81404 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4017d10a123466f93bbeaabe70b81404 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4017d10a123466f93bbeaabe70b81404 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4017d10a123466f93bbeaabe70b81404:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } READ:  Luyện Từ Và Câu Lớp 3 Tập 2, Luyện Từ Và Câu Lớp 3: Mở Rộng Vốn Từ

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

ì

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

là số nguyên nên ta xem xét các khả năng sau:

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

, khi đó được biểu diễn bởi điểm .

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

, khi đó được biểu diễn bởi điểm .

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

, khi đó được biểu diễn bởi điểm

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

. . .

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

, khi đó được biểu diễn bởi điểm

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

.

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

, khi đó được biểu diễn lặp lại bởi điểm .

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

, khi đó được biểu diễn lặp lại bởi điểm . . . . Trường hợp

Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

. Và nếu cung có số đo bằng thì điểm này biểu diễn cho góc lượng giác có dạng sonlavn.com chúc các bạn học tốt!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: bài tập tổng hợp

Xem thêm các kết quả về Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12

Nguồn : sonlavn.com

Top 18 Đường Tròn Lượng Giác Vật Lý 12