Điều này sẽ khiến tỷ lệ khán giả cao hơn và họ sẽ không biết phải mong đợi điều gì. Thay vào đó, Marvel đã trì hoãn Natasha quá lâu và thấy bản thân mình bị bắt ép để cuối cùng cho ra Black Widow quá muộn màng.