VŨ KHÍ


Yondu sử dụng một cây cung dài 1,5m và một ống tên làm từ yaka, một loại kim loại nhạy âm thanh đặc biệt chỉ có thể tìm thấy trên Centauri-IV. Một mũi tên yaka có thể thay đổi hướng của nó dựa theo tiếng huýt của người Centauri. Yondu rất khéo léo trong việc kiểm soát các mũi tên của mình, ông có thể gọi mũi tên quay trở về hay len qua một đám đông mà không chạm vào họ. Mũi tên của Yondu dài 38cm và rất linh hoạt, ông thường mang theo 20 mũi tên một lúc. Ở trong phim Guardians of the Galaxy thì Yondu chỉ sử dụng 1 mũi tên yaka mà không sử dụng cung.
Nguồn: https://hosonhanvat.vn/ho-so-nhan-vat-yondu